ARBO

Veel van onze bruggen, en bijbehorende inspectiewagens, dateren uit de zestigere jaren.

Betreffende veiligheid is er in de loop der jaren veel veranderd. Veel inspectiewagens voldoen dan ook niet meer aan de huidige normen en (arbo)wetgeving.

Qumey heeft grote expertise op het gebied van het reviseren en veilig maken van deze inspectiewagens.

Door zeer nauw samen te werken met een onafhankelijk keurende instantie, zijn we in staat om inspectiewagens, efficient en in korte tijd, veilig te laten functioneren.

Om zover te komen dienen er een aantal stappen te worden doorlopen:

- Bepaling scope
- Opname inspectiewagen(s)
- Reviseren inspectiewagen (s)
- Keuren door onafhankelijke instantie

Zoals u ziet, verzorgen we het gehele traject voor U.

Referentieproject: Haringvlietbrug